Overhuizen laat u verhuizen op uw manier.

Wij luisteren naar uw wensen

Wij helpen u daar waar nodig

De oriëntatie fase

Bij de intake kijken wij naar het verhaal achter de verhuizing. Wat dit emotioneel voor u betekent en hoe u erin staat. Dit nemen we als uitgangspunt. Verder sluiten wij aan bij uw emoties en wensen van het moment.

Wij regelen de praktische- en administratieve taken voor u. Zoals bijvoorbeeld het inschrijven en reageren per computer op het aanbod van de woningbouwvereniging of het inschakelen van een onafhankelijke makelaar, het regelen en aanwezig zijn bij de taxatie van uw bestaande woning door de makelaar.

Samen een bezoek brengen aan de mogelijke nieuwe woonplek, woning, woonomgeving of woonplaats

De voorbereidings fase

Eerst plannen we een(intake)gesprek daarna maken wij voor u een Persoonlijk Verhuis Plan.

Wij verzorgen indien gewenst alle noodzakelijke opzeggingen of aanmeldingen voor u bij instanties, zoals:

  • Gas/water/elektra
  • Gemeentezaken
  • Belastingzaken
  • Woningcorporatie
  • Post/telefoon
  • Abonnementen
  • Verhuisberichten

Wij zoeken voor u uit welke nieuwe huisarts, tandarts, apotheek, kapper, dagbesteding etc. in de buurt van uw nieuwe woning zijn gevestigd evt. brengen we samen een bezoek aan deze dienstverleners, we schrijven u in bij de nieuwe zorgaanbieders en informeren de oude zorgaanbieders over uw verhuizing. Verder zorgen we voor:

De verhuis fase

Wij zijn vroeg in de ochtend aanwezig om u ondersteuning te bieden bij het inpakken van de laatste door u nog gebruikte spullen en het tijdsschema van de verhuisdag door te spreken. Onze betrouwbare en professionele verhuizers laden uw inboedel en verhuisdozen op een gestructureerde manier in de verhuiswagen en daarna vervoeren zij uw kostbare inboedel voorzichtig naar uw nieuwe thuis.

Wij begeleiden en ondersteunen u of uw familielid, cliënt en eventueel het aanwezige huisdier de gehele dag op een zorgzame manier.

Na aankomst op het nieuwe huisadres laden de verhuizers uw inboedel en verhuisdozen uit en plaatsen deze met zorg op de daarvoor aangewezen kamer en plek (plattegrond).

De nazorg

Als service bezoeken we u altijd de dag na de verhuizing. Installeren uw televisie/radio en internet. Pakken de laatste dozen uit of hangen alle schilderijen op mocht dit nog niet gebeurd zijn. Twee weken na de verhuizing komen wij bij u op visite om te informeren en te evalueren hoe u de verhuizing heeft ervaren en of u al gewend bent op uw nieuwe huisadres. Tijdens onze laatste ontmoeting bespreken wij met u of uw mantelzorger/familielid of er nog verdere ondersteuning of begeleiding nodig is van Overhuizen of andere instanties/bedrijven.